การจัดอันดับสตรีทฟู้ดมาจากไหน

โดย ประภัสสร เจียมวงษา

ภาพถ่าย ณ บริเวณปากซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างต้น เป็นป้ายที่พบได้ทั่วไปตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงชื่อเสียงของเมืองหลวงแห่งนี้ว่าเป็นเมืองที่มี “อาหารริมทาง” หรือ “สตรีทฟู้ด” ดีที่สุดในโลก จากที่ได้เกริ่นไปในบทความก่อนหน้าเกี่ยวกับจัดอันดับเมืองกรุงเทพฯ ของสื่อระดับโลกหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร Forbes นิตยสารชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จากทั้งหมด 10 อันดับทั่วโลก  ทางฝั่งสหราชอาณาจักรก็เช่นเดียวกัน ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Telegraph ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน รวมไปถึงสำนักข่าว CNN ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกยิบยกมากล่าวถึงในป้ายประชาสัมพันธ์ข้างต้น ยกให้กรุงเทพฯ นั้นเป็นเมืองแห่งสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลกมาถึง 2 ปีซ้อน

สาเหตุที่สตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ ได้รับความนิยมและได้รับการกล่าวขานให้เป็น “สวรรค์” ของเหล่าผู้รักการรับประทานอาหารประเภทนี้นั่นเพราะว่า สตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มีหลากหลาย และหาซื้อได้ทั่วไป ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้ออาหารได้อย่างง่ายดาย มีจำนวนร้านค้า ชนิดของอาหาร ให้เลือกสรรเป็นจำนวนมาก เราสามารถพบสตรีทฟู้ดได้แทบจะทุกช่วงตึกทั่วทั้งเมือง และสามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งวัน

เมื่อกล่าวถึงสตรีทฟู้ด ก็คงจะต้องกล่าวถึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและทิศทางของ      สตรีทฟู้ด นั่นก็คือ World Street Food Congress ซึ่งรวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดงานรวมสตรีทฟู้ดจากแดนต่างๆ ของโลกเข้าไว้ด้วยกัน และจัดเสวนาเพื่อระดมความคิดในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตรีทฟู้ด ทั้งในแง่มุมของผู้ซื้อ ผู้ขาย กลุ่มธุรกิจ และการพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมา งาน World Street Food Congress นี้จัดขึ้นที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดย World Street Food Congress นี้ ต่อยอดมาจาก Makansutra บริษัทของประเทศสิงคโปร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตในทวีปเอเชีย

นอกจากงานและกิจกรรมที่ World Street Food Congress จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดแล้ว World Street Food Congress ยังมีการมอบรางวัลให้กับเมือง ร้านค้า นิตยสาร ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยการจัดอันดับของ World Street Food Congress นั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านสตรีทฟู้ดจากหลายประเทศมารวมตัวกัน เกณฑ์การตัดสินนั้นพิจารณาจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสตรีทฟู้ดในทุกๆ ด้าน

การประกาศรางวัล “เมือง” ที่มีสตรีทฟู้ดดีที่สุดของ World Street Food Congress มีขึ้นเมื่อปี 2013 (ในปี 2017 เป็นการให้รางวัลกับร้านค้า) โดยเมืองที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่ สิงคโปร์ เกณฑ์สำคัญในการตัดสินในครั้งนี้คือ เมืองที่ได้รับรางวัลนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ผู้ค้า และประชาชนที่สรรสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และจะต้องแสดงให้เห็นว่าสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในวัฒธรรมสตรีทฟู้ดของเมืองนั้นๆ ด้วย ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ มีการจัดระเบียบผู้ค้าสตรีทฟู้ด ให้รวมตัวกันเป็น Hawker Centre และมีจำนวนกว่าร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง ในแต่ละ Hawker Centre นอกจากจะมีร้านค้าสตรีทฟู้ดราคาถูก มีที่นั่งรับประทานแล้วนั้น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ก็เอื้อเฟื้อสำหรับทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว สิงคโปร์ยังมีการจัดโครงการ “Hawkerpreneurship” ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สนใจธุรกิจประเภทนี้และพัฒนาการค้าสตรีทฟู้ดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดช่วงตอนของผู้ประกอบอาชีพค้าขายสตรีทฟู้ด ส่วนในกรุงเทพฯ นั้น แม้จะไม่ได้รับรางวัลให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของสตรีทฟู้ด แต่ก็มีบริเวณที่ได้รับรางวัลให้เป็นแหล่งค้าขายสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุด (Best Street Food Hawkers Centre) ติด 1 ใน 3 อันดับ นั่นก็คือ บริเวณถนนเยาวราช ด้วยเกณฑ์การประเมินที่ว่าเป็นบริเวณที่มีวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดที่เป็นเอกลักษณ์ มีการดูแลความปลอดภัยเรื่องสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์การจัดอันดับของ World Street Food Congress และนิตยสารหรือสำนักข่าวอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแตกต่างกัน หากกล่าวในแง่ของความสะดวกสบายในการหาซื้อสตรีทฟู้ดและความหลากหลายของอาหาร กรุงเทพฯ ก็คงจะเป็นคำตอบอันดับหนึ่งเป็นแน่ แต่หากมองสตรีทฟู้ดในมิติที่กว้างขึ้น จะเห็นได้ว่า การที่สตรีทฟู้ดจะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีทฟู้ดเป็นทั้งทางเลือกในการดำรงชีวิตของประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคม

 

 

 

ที่มา

“The World’s Top 10 Cities for Street Food”. [ม.ป.ป.]. เข้าถึงได้จาก: https://www.forbes.com/pictures/ehlk45fiii/the-worlds-top-10-cities-for-street-food-3/#1e4279d933ef สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2561.

Shea, G. “Best 23 cities for street food from Miami to Tokyo”. 2017 เข้าถึงได้จาก: https://edition.cnn.com/travel/article/best-cities-street-food/index.html สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2561.

“The 10 greatest cities for street food”. 2017. เข้าถึงได้จาก: http://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/the-best-cities-for-street-food สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2561.

World Street Food Congress. “The World Street Food Award: A recognition programme component of the World Street Food Congress”. 2013. เข้าถึงได้จาก http://wsfcongress.com/wp-content/uploads/2014/10/20-June-2013.pdf สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2561.

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *