นัตและความหลากหลายทางความเชื่อ กับแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมท่ามกลางกระแสความเป็นเมืองในมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

                ดร.กฤติธี ศรีเกตุ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศพม่า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรม ในการนี้แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมถือเป็นเงื่อนไขสำคัญตัวหนึ่งที่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ กรณีของการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างความเชื่อต่างๆ อันประกอบด้วยการนับถือนัต การนับถือพุทธ ตลอดจนความเชื่อหรือศาสนาอื่นๆ  กรณีศึกษาในมัณฑะเลย์เป็นตัวอย่างที่สะท้อนปรากฏการณ์ข้างต้นได้อย่างน่าสนใจ

         ความเชื่อเรื่องนัตกับศาสนาพุทธ ถือเป็นความเชื่อหลักที่มีพลังอย่างมากในมัณฑะเลย์ การดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างความเชื่อเรื่องนัตซึ่งผูกพันอยู่กับชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปกับพุทธศาสนาอันนำเข้ามาเผยแพร่โดยผู้ปกครอง มี

ลักษณะของการต่อสู้ต่อรองกันมาตั้งแต่อดีต ในบางช่วงพบความขัดแย้งรุนแรง ผู้ปกครองที่นับถือพุทธได้ทำการกวาดล้างความเชื่อเรื่องนัต แต่ในบางยุคผู้ปกครองก็หันมาบูชานัตเสียเอง ในขณะที่ศาสนาพุทธแพร่หลายไปทั่วพม่า ความเชื่อเรื่องนัตก็สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง จากที่กล่าวมา จะพบว่า การดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างความเชื่อทั้งสองนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการเจรจาต่อรองทางอำนาจมา

เป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งเรื่องของความพยายามในการกวาดล้างความเชื่อเรื่องนัตข้างต้น การต่อรองที่ปรากฏในตำนาน พิธีกรรม ตลอดจนกลไกการจัดสรรอำนาจของรัฐกระบวนการเจรจาทางอำนาจทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างลงตัวดังกล่าว จะเป็นเงื่อนไขหรือพื้นฐานสำคัญต่อการเจรจาทางการเมืองด้านอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้  ในพื้นที่มัณฑะเลย์ ยังพบความหลากหลายทางความเชื่ออื่นๆ ดำรงอยู่ เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ การดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางศาสนานี้ สะท้อนลักษณะของพหุวัฒนธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองในเมืองมัณฑะเลย์นั่นเอง

 

ร่างทรงนัต
เทศการงานนัต
การบูชารูปจำลองนัต     

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *