Category: Singapore

July 11, 2019 / Singapore

กฤษณะ พันธุ์เพ็ง 30 มิถุนายนนี้ คือวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของยูเนสโกโดยตรง แล้วรอผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จากคำบอกกล่าวอย่างไม่เป็นทางการของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วได้เติบโตขึ้นมาเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังรีบดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว TCDC เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำให้แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนให้เกิดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นมามากมาย แม้ว่าความพยายามจะดันให้กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบยังไม่เป็นผลสำเร็จ ภูเก็ตก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในสาขาอาหารแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส่วนเชียงใหม่ก็เพิ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา…

May 3, 2019 / Bangkok
August 17, 2018 / Singapore

Grisana Punpeng, PhD     ‘For us, the message is more important than the form’, Kavitha Krishnan, dance artist, co-founder of Maya Dance Theatre and director of PANCHA-Flowers Don’t Bloom All the Time told us after the rehearsal.[1] The stories…

June 7, 2018 / Singapore

ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ [2]   ในปัจจุบัน สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางแผนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งในด้านการออกแบบวางผังเมืองและการบริหารจัดการเมือง รัฐบาลของหลายๆ ประเทศในโลก ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ไต้หวัน หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็ยึดสิงคโปร์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองของตน และเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ยังได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลสิงคโปร์ในการช่วยพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับอินเดีย แต่กว่าที่สิงคโปร์จะสามารถพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นั้น สิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญกับปัญหาของเมืองที่ไม่ได้แตกต่างจากเมืองอื่นๆในภูมิภาค และก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนประสงค์ที่จะพาผู้อ่านเดินทางไปบนเส้นทางการพัฒนาเมืองของสิงคโปร์ โดยเราจะมาดูกันทั้งในบริบทของสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จในการจัดการของรัฐบาล และสิ่งที่ประชาชนชาวสิงคโปร์ต้องสูญเสียไปในกระบวนการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก   จากเมืองท่าปลายแหลมมาลายูสู่ศูนย์กลางของจักรวรรดิ์อังกฤษในตะวันออกไกล แม้ว่าประวัติศาสตร์ของการตั้งชุมชนบนเกาะสิงคโปร์จะสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยอาณาจักรธรรมะสิกขะ (Temasek) แต่รูปร่างหน้าตาของสิงคโปร์อย่างที่เราคุ้นชินนั้น เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลได้เข้ายึดครองพื้นที่ท่าเรือปากแม่น้ำทางตอนใต้ของเกาะ เพื่อจัดตั้งอาณานิคมของอังกฤษในตะวันออกไกลในปีค.ศ. ๑๘๑๙ นี้เอง ความเจริญทางด้านการค้าและอุตสาหกรรมภายใต้ระบบการจัดการอังกฤษได้ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเข้ามาแสวงโชคในเมืองท่าเล็กๆ ปลายแหลมมาลายูแห่งนี้ ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานที่มากขึ้นหลายเท่าตัวได้ส่งผลให้เมืองสิงคโปร์เติบโตขึ้นอย่างไร้ระเบียบ ด้วยเหตุนี้ในปีค.ศ.…

April 18, 2018 / Bangkok